Betingelser, Årnes hunde- og kattepensjonat i Akershus

AVBESTILLING:

 

Avbestilling SENEST 14 dager før oppholdets første dag.
Dette gjelder også opphold reservert mindre enn 14 dager før leveringstidspunktet.
I motsatt fall kreves kr. 100,- pr hund og kr. 50,- pr katt pr dag for hele det reserverte oppholdet.
Prisen regnes fra og med innleveringsdag, til og med utleveringsdag.
Hunden eller katten utleveres kun mot full betaling for oppholdet.
For opphold som ikke er avbestilt innen leveringsdagen kreves hele summen for oppholdet.
 

 

 

AVTALE FOR BORTSETTING AV DYR I PENSJON:

 

For oppstilling som strekker seg over en måned forskuddbetales et depositum tilsvarende en måned pensjon. Kennelen har tilbakeholdsrett i dyret for skyldig pensjon inkl. avhentingsdatoen.
Dyr som ikke avhentes senest innen 30 dager etter avtalt hentetid, tilfaller kennelen vederlagsfritt til eiendom, med mindre det blir betalt eller inngått skriftlig avtale om noe annet.
Eierskiftet kan registreres i Norsk kennelklubb såfremt kennelen ikke beslutter å avlive dyret.
For dyr som avhentes før avtalt hente dato, betales det likevel full pensjon for avtalt oppstallingstid med mindre annet er skriftlig avtalt.
 

 

 

KENNELENS ANSVAR:

 

Kennelen er forpliktet til å behandle dyret på best mulig måte, med forsvarlig foring, stell, rengjøring og mosjon, samt undersøkelse av veterinær ved mistanke om sykdom.
Kennel er pliktig til å holde inngjerdingen i god stand til enhver tid.
 

 

 

SYKDOM:

 

Dersom veterinæren konstaterer sykdom, avgjør han den videre behandling.
Kostnadene ved undersøkelse og behandling bæres av eieren.
Dersom veterinæren forordner omfattende behandling, skal eieren i den grad det er mulig kontaktes for innhenting av samtykke før behandling blir iverksatt.

 

 

 
ANSVARSFRASKRIVELSE:

 

Dyret oppstalles på eiers ansvar. 
Kennelen svarer ikke for eventuell sykdom, skade eller død under oppholdet.
Kennelen er ikke ansvarlig dersom dyret hopper over eller graver seg under innhengningen og rømmer.
Kennelen er ikke ansvarlig for forsikring av dyrene i kennelen.
Denne avtale er utstedt i to eksemplarer, hvorav eieren utleveres ett og kennelen og beholder ett.
 

 

 

DIVERSE:

 

I tilfelle sykdom tilkalles veterinær på eierens bekostning.
Årnes hunde- og kattepensjonat har intet ansvar for om en hund eller katt blir skadet, syk eller pådrar seg smitte under oppholdet.
Bortkomne/ødelagte tepper, leker eller annet utstyr erstattes ikke.